-->

CRM self service – de sleutel tot een up-to-date CRM

Een up-to-date CRM is essentieel om een goede klantbeleving te creëren en je dienstverlening soepel te laten lopen. Wij introduceren CRM self service, waarbij je klanten zelf hun basisgegevens kunnen inzien en wijzigingen kunnen initiëren.
White round circles background
CRM Self Service

De meeste CRM-systemen zijn niet “bij”. Ze bevatten verouderde data of de datavelden zijn incompleet. Niet gek als je bedenkt dat verandering vaak de enige constante is. Hoe kun je je klanten laten bijdragen aan het up-to-date zijn van je CRM? Wij introduceren een functionaliteit waarbij je klanten zelf inzage hebben in je CRM en wijzigingen kunnen initiëren.

Oorzaken van een falend CRM

De belangrijkste oorzaak van een falend CRM is het niet up-to-date zijn van de gegevens. Om relevant met klanten te kunnen communiceren en dienstverlening te kunnen afleveren, moeten basisgegevens zoals NAW, klantkenmerken, emailadressen, contacten, KvK-kenmerken en fiscale kenmerken actueel zijn. Maar waarom zijn ze dat vaak niet?

  • Verantwoordelijkheid rondom de integriteit van de CRM-data is in de organisatie niet toegewezen;
  • CRM-onderhoud is niet onderdeel van een (geautomatiseerd) proces;
  • Er zijn geen integraties actief met betrekking tot webservices die automatisch velden bijwerken als externe bronnen zoals de KvK muteren;
  • Klanten hebben doorgaans geen toegang tot het door een dienstverlenende organisatie gebruikte CRM-pakket en hebben zowel geen besef over de (relevantie van) data noch kunnen zij wijzigingen eenvoudig doorgeven.

De hulp en inzet van klanten in een up-to-date CRM

Klanten zijn bij uitstek geschikt om de integriteit van je CRM-gegevens te borgen. Dan moeten zij echter wel kunnen raadplegen welke data relevant is.

In het Mijn Kantoor CRM zijn de klanten van een kantoor actief gebruiker op het platform. Ze participeren in communicatie en taken en hebben direct toegang tot het dossier. Vanaf nu kunnen klanten daarnaast ook hun eigen CRM-gegevens raadplegen, bestaande uit contactgegevens, structuur, aandelenbelangen, UBO, NAW-gegevens, fiscale kenmerken en KvK-kenmerken.

De hulp en inzet van clienten in een up to date CRM

Wijzigingen geven zij eenvoudig door, door een wijzigingsverzoek te versturen. De accountant houdt zo regie over de velden die de klant wenst te muteren en kan meteen de impact beoordelen op lopende processen of de dienstverlening.

Contacten, bedrijfsgegevens en KvK-kenmerken

Adressen, bankrekeningnummers en fiscale kenmerken