-->

Mijn Kantoor integreert met Nextens

In november en december hebben de development teams van Mijn Kantoor en Nextens hard gewerkt aan een integratie tussen beide applicaties. De samenwerking verliep vlot en we zijn trots op het eindresultaat waarbij aangiften veilig en automatisch bij de juiste ondernemers worden afgeleverd.
White round circles background
Mijn Kantoor intergratie met Nextens

Vanaf vandaag starten wij met het onboarden van klanten die gebruik willen maken van een integratie met Nextens. Aangiften vanuit Nextens worden naar wens ter ondertekening, accordering of ter informatie via de berichtenservice van Mijn Kantoor aan ondernemers aangeboden.

Automatisch aangiften afleveren bij de klant

Aangiften die gereed zijn stuur je vanuit Nextens eenvoudig ter accordering naar Mijn Kantoor. Een ondernemer ontvangt daarvan een push en/of emailnotificatie. Raadplegen en accorderen gaat eenvoudig via de app (mobiel) of het samenwerkingsportaal, waar zich ook het volledige dossier, alle overige taken en het dashboard bevinden. Vragen stellen of verduidelijking vragen kan eenvoudig via de chat.

Koppeling met alle primaire processen

Via Mijn Kantoor organiseer je de processen rondom het opstellen en controleren van aangiften BTW, IB en Vpb. Elke stap in het proces is gekoppeld aan een verantwoordelijke medewerker of team. Vanuit het proces vraag je gegevens op die je nodig hebt om de aangiften op te stellen. Je stuurt daarbij op doorlooptijd en voortgang. Klanten ontvangen automatisch herinneringen voor de uitgezette taken.

Koppeling met alle primaire processen

Is een aangifte gereed? Dan komt deze automatisch binnen in je werkproces. Mijn Kantoor genereert een aan de workflow gekoppelde chat en biedt de aangifte aan de ondernemer aan. Het begeleidend bericht is vooraf in te stellen.

Accordering

Een akkoord op de aangifte wordt door Mijn Kantoor automatisch terug gezonden naar Nextens, van waaruit de aangifte wordt verzonden naar de belastingdienst. In het geval van fiscaal partnership dienen daarbij zowel de aangever als de fiscale partner te accorderen. De status rondom een aangifte is zowel vanuit Mijn Kantoor als Nextens altijd te raadplegen.